Kako izbrisati WhatsApp račun?

WhatsApp je bez sumnje korisna i popularna aplikacija za komunikaciju i kao takva nudi više od SMS-a.

Osim teksta nudi mogućnost slanja slika, videa i drugog sadržaja kao što su datoteke, dokumenti, lokacije,…

Što se sve briše?

Prije nego se odlučite trajno izbrisati svoj WhatApp račun sačuvajte sve važne podatke, razgovore, dokumente, slike i sl. za što smatrate da bi htjeli sačuvati.

Jer jednom kada izbrišete WhatsApp računa nećete mu više moći pristupiti na niti jednom povezanom uređaju. Trajno će se izbrisati sve vaše poruke i grupe.

Više o tome možete pronaći na službenim WhatsApp stranicama.

Brisanje WhatsApp računa

Bilo da vas muči pitanje privatnosti vaših podataka ili da većina vaših kontakata koristi neku drugu aplikaciju pa ste se odlučili u potpunosti prijeći na nju imate mogućnost brisanja svih veza s WhatsAppom.

Važno je znati da je brisanje WhatsApp računa trajno i nepovratno čak i ako to učinite slučajno.

Također, brisanje je moguće pokrenuti isključivo s primarnog uređaja. To je u slučajevima kada imate više povezanih uređaja na svoj WhatsApp račun.

Postupak brisanja:
  • Otvorite WhatsApp mobilnu aplikaciju
  • U gornjem kutu kliknite na ikonu tri točkice
  • Odaberite ‘Postavke‘ (eng. Settings)
  • Zatim odaberite ‘Račun‘ (eng. Account)
  • I konačno, odaberite ‘Izbriši moj račun‘ (eng. Delete my account)
  • Od vas će se u ovom koraku tražiti da unesete svoj telefonski broj povezan s WhatsApp računom kojeg želite izbrisati i kliknete na ‘Izbriši račun‘ (eng. Delete account)
  • Odaberite jedan od razloga zašto brišete svoj WhatsApp računa
  • I klikom na ‘Izbriši račun‘ (eng. Delete account) potvrdite trajno i nepovratno brisanje

Nakon brisanja WhatsApp računa

Čak i nakon brisanja vašeg WhatsApp računa neki podaci mogu ostati dostupni na WhatsAppovima servisima u periodu do 90 dana, ali i nakon toga kada su u pitanju pravni i slični slučajevi.

Također poruke koje ste slali svojim kontaktima mogu ostati u njihovoj povijesti poruka i nad time nemate kontrolu.