Kako izbrisati Google povijest pretraživanja?

Ako imate Google račun moguće je da se u vašem profilu redovno spremaju informacije o onome što pretražujete.

Google sve vaše aktivnosti, pa i povijest pretraživanja, sprema na vaš Google račun.

Neovisno o tome koji web preglednik koristite ili o tome na kojem ste uređaju, Google će sve zabilježiti. Naravno ako mu to dopustite.

Čemu služi pamćenje povijesti pretraživanja?

Google to objašnjava sljedećom rečenicom: “Aktivnost koju čuvate koristi se za pružanje personaliziranijih iskustava, poput bržih pretraživanja i korisnijih preporuka za aplikacije i sadržaj.

Također, ovisno o kontekstu i vašim potrebama nekada čuvanje povijesti pretraživanja može biti korisno. Brže ćete dobiti rezultate prilikom ponovljenog pretraživanja i Google vam može dati relevantnije rezultate.

Google pretraživanje

Na slici iznad se također može vidjeti da je pojam “Brisalica” već pretraživan i pored njega se nalazi opcija “Delete” putem koje se taj pojam može izbrisati iz profila.

Google profil

Da bi uopće vidjeli što je sve Google spremio o vama posjetite adresu https://myactivity.google.com/activitycontrols

Brisanje povijesti pretraživanja

Klikom na drugu ikonu s lijeve strane, vidljivoj na slici iznad, otvara se ekran s popisom zadnjih pretraživanja.

Na donjoj je slici vidljivo da sam posjetio Google tražilicu i upisao pojam “Brisalica”.

Google povijest pretraživanja

Brisanje povijesti pretraživanja omogućeno je putem padajućeg izbornika vidljivog na slici iznad.

Moguće su sljedeće opcije brisanja:

  • Današnja pretraživanja
  • Prilagođeni raspon tj. odabir datuma od i datuma do
  • Brisanje svih pretraživanja
  • Automatski brisanje povijesti pretraživanja

Kada odaberete jednu od ponuđenih opcija Google odmah pokreće postupak njihovog uklanjanja iz svojih sustava.

Ipak, postoje specifične svrhe, poslovne i pravne, kada Google može zadržati određene podatke dulje vrijeme. Čak i unatoč vašem zahtjevu za brisanjem.