Kako izbrisati Google Cloud Console projekt?

Ako ste na ovim stranicama vrlo vjerovatno već znate što je i čemu služi Google Cloud Console, ali ipak idemo napraviti mali uvod.

GCC paket usluga računalstva u oblaku kojega nudi Google, a pokriva sve od pohrane podataka, preko analitike do strojnog učenja.

Za korištenje tih usluga potrebno je platiti, ali Google daje početnih 300 dolara kredita i tek nakon što potrošite taj kredit naplata se vrši putem debitne/kreditne kartice.

Zašto brisati Google Cloud projekte?

Jednako kao i u svemu, ako se nešto ne koristi nema smisla da postoji i potencijalno troši resurse. Pogotovo one koji mogu rezultirati naplatom.

Osim toga, digitalno čišćenje ostavlja više mentalnog prostora i olakšava rad na onome što je stvarno bitno.

Brisanje projekta

Otvaranjem adrese console.cloud.google.com prikazat će se detalji jednog od projekata, a klikom na padajući izbornik na vrhu stranice prikazuje se popis svih projekata.

Google Cloud popis projekata

Odabirom jednog projekta prikazat će se sljedeći ekran. Klikom na ikonu u gornjem desnom kutu otvara se izbornik sa dodatnim opcijama od kojih treba odabrati “Project settings“.

Google Cloud Console postavke projekta

Sada se na vrhu stranice mogu vidjeti dvije opcije. Prva se tiče migracije projekta na drugi Google Cloud računa, a druga je upravo ono o čemu je tema ovog članka – brisanje projekta.

Klikom na “Shut down“, upisivanjem ID-a projekta te klikom na “Shut down anyway” pokreće se proces trajnog brisanja projekta.

Google Cloud Console brisanje projekta

Nakon potvrde brisanja projekta otvorit će se https://console.cloud.google.com/cloud-resource-manager s obavijesti o započetom procesu brisanja.

Također, ovdje se sada opet vidi popis projekata kao i opcije za njihovim upravljanjem tj. brisanjem.

Google Cloud Console brisanje u tijeku

Ovdje je moguće nastaviti s procesom brisanja klikom na ikonu “tri točkice” te odabirom opcije “Delete“.

Google Cloud Console postavke brisanja projekta

Nakon završenog procesa brisanja klikom na “Resources pending deletion” mogu se vidjeti svi projekti u procesu brisanja.

Google Cloud Console popis izbrisanih projekata

Uskoro će Google poslati e-mail obavijesti za svaki izbrisani projekt sa napomenom do kojeg roka se brisanje može poništiti.

Google Cloud Console e-mail sa detaljima